29 november 2017

Team

Even voorstellen, onze medewerkers

Al vanaf het begin in 1988 werken er in logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk meerdere logopedisten. Er heerst een prettige werksfeer die zorgt voor een goede onderlinge samenwerking. De logopedisten zijn prima op elkaar ingewerkt, voeren met regelmaat overleg en zorgen ervoor dat de juiste zorg aan de cliënt kan worden geboden. Op deze manier proberen we voortdurend ons team sterk te houden.

Alle logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Kwaliteitsregister Paramedici

Heleen van de Veerdonk

Heleen van de Veerdonk

Heleen van de Veerdonk, logopedist en praktijkhouder. Ze is afgestudeerd in 1988 aan Fontys Hogeschool Eindhoven en is werkzaam in alle vestigingen. Heleen is een allroundlogopedist met een specialisatie in het vakgebied stem en laryngeale facilitatie (voor specifieke keel- en slikklachten). Tevens geeft ze, gevoed door haar eigen ervaringen met zang, presentatie en theater ook zang- en stemvorming in de praktijk en stem- en adem trainingen aan o.a. koren en presentatietrainingen binnen het bedrijfsleven. Daarnaast werkt ze in de praktijk ook graag met kinderen met spraak- en taalproblemen. 'Kinderen dat is een geweldig mooi volkje, ze houden je met twee benen op de grond!' Zie ook www.heleenvandeveerdonk.nl
06-24827515

Elise Conijn

Elise Conijn

Elise is afgestudeerd aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Ze is werkzaam op de locatie Uden (MuzeRijk) en Heeswijk-Dinther. Elise heeft een brede logopedische interesse en kennis op het gebied van meertaligheid en verschillende culturen. Ze vindt het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen zodat je vooral sámen werkt aan vooruitgang, mix dat met positiviteit en de nodige humor, en zie daar de basisingrediënten voor een prettige en gemotiveerde logopedist. Daarnaast is Elise ingeschreven in het NVLF register preverbale logopedie en maakt in samenspraak met CB-arts, huisarts of specialist een afspraak voor het behandelen van de hulpvraag en komt op verzoek daarvoor aan huis.
06-46751411

Iris van den Heuvel

Iris van den Heuvel

Iris is afgestudeerd aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Ze werkt op de locaties Uden, Schijndel en Berlicum. Ze is een allround logopedist met affiniteit voor spraak- en taalproblemen met kinderen. Ze is ook geïnteresseerd in de behandeling van volwassenen met bijvoorbeeld stemproblemen en dysartrie. Iris kijkt met een open blik naar logopedische vraagstukken, is nieuwsgierig, creatief en werkt graag samen met de cliënt en zijn of haar omgeving aan de best mogelijke vorm, om tot een zo goed mogelijk resultaat komen.
06-11124368

Jill Verhallen

Jill Verhallen

Jill is afgestudeerd in 2017 aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Ze is na haar afstuderen gestart in de logopedie praktijk van Nicole Dorren in Eindhoven. Deze praktijk is in 2019 overgenomen door praktijk Van de Veerdonk. Jill is op deze locatie blijven werken. Ze is een allround logopedist met kennis en kunde op het gebied van spraak- en taalstoornissen bij kinderen. Tevens heeft ze een specialisatie op het gebied van stem en MFL; Manuele Facilitatie van de Larynx voor specifieke stem- en keelklachten. Jill stelt het welbevinden van de cliënt voorop en vindt het een uitdaging om samen het beste resultaat naar boven te halen.
06-15397509

Jill Crutzen

Jill is afgestudeerd aan Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Ze werkt op de locaties Schijndel, Berlicum en Heeswijk-Dinther. Ze is een allround logopedist en heeft ervaring in het werken met kinderen die leerproblemen hebben. Tevens ziet ze uitdaging in de hulp bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) Jill kijkt met een brede blik naar de ontwikkeling van het kind en probeert zo het beste in de cliënt naar boven te halen. 'Als je goed kijkt blijken kinderen vaak veel meer te kunnen dan gedacht wordt'.
06-15358644

Lisanne van der Heijden

Lisanne van der Heijden

Lisanne is afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Ze werkt op de locaties Vorstenbosch en Uden. Lisanne is een allround logopedist en werkt voornamelijk met kinderen. Ze vindt het een uitdaging om de juiste behandeling te vormen voor kinderen met spraak- en taalproblemen, hoe divers ook. Tevens maakt ze zich sterk voor kinderen met een migratie achtergrond; ‘ieder kind verdient het om te worden gehoord en vooral ook, talig te worden begrepen en vaak is het een feest om daaraan te mogen bijdragen.’
06-24542408

Jessica Wouters

Jessica Wouters

Jessica is afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Ze is werkzaam op onze locaties in Eindhoven. Ze is een allround logopedist al vindt ze het werken met kinderen het leukst. ‘Iedereen heeft recht op goede communicatie, zeker ook kinderen, hoe jong ook’. Jessica vindt het belangrijk dat iedereen hulp krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen communiceren. Ze ziet een uitdaging in het vormgeven van de juiste behandeling. ‘Hoe mooi is het dat je kunt bijdragen aan de verbetering van de uitdrukkingsvaardigheden van een kind, dat is zo’n belangrijke schakel binnen de ontwikkeling, ook daar groeien kinderen van!’
06-15251774

Linda Attevelt

Linda Attevelt

Linda is afgestudeerd aan de HAN hogeschool in Nijmegen. Ze werkt op de locatie in Rosmalen. Ze is een allround logopedist, met affiniteit voor taal- en spraakproblemen bij kinderen en stemproblemen bij volwassenen. Linda zoekt bij de behandeling voor kinderen graag naar creatieve behandelmethodes. 'Kinderen enthousiasmeren door allerlei spelvormen en zo de spraak en taal te oefenen en spelenderwijs tot goed resultaat komen, dat geeft aan beide kanten plezier en voldoening. Ik denk dat dát de fijnste manier voor kinderen is om te kunnen ontwikkelen.'
06-25157094

Stagiaires

We zijn een stage-opleidingsinstituut. Er worden stagiaires begeleid van Fontys Hogeschool Eindhoven en incidenteel ook van Hogeschool Utrecht.