18 november 2017

De Praktijk

De Praktijk

Logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk is gespecialiseerd in de behandeling van stem, taal, spraak, gehoor, eet, drink en slikproblematiek.

Een goede, prettige en persoonlijke behandeling is onze doelstelling. Onze vakkundige en gecertificeerde logopedisten bieden therapie en advies aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem en het gehoor.
Door middel van een goed gestelde diagnose brengen wij de logopedische problematiek in kaart en stellen we een duidelijk behandeltraject op. Er wordt gestreefd naar een prettige, open en ontspannen sfeer waarbij het welbevinden van de cliënt te allen tijden voorop staat.
logopedie heleen

Kennis en ervaring zijn onze kracht

Al vanaf het begin in 1988 werken er in logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk meerdere logopedisten. Binnen de praktijk heerst een prettige werksfeer. Door regelmatig onderling overleg proberen we onze kennis te delen en op de juiste wijze in te zetten. Op die manier versterken we onze onderlinge expertise en vormen we een degelijk team. Wij streven ernaar dat u gedurende het behandeltraject slechts één behandelaar heeft.

Verwijzing

Voor behandeling en/of onderzoek kunt u een verwijzing krijgen bij uw huisarts, KNO-arts, neuroloog, kinderarts, tandarts, orthodontist, consultatiebureau-arts of andere specialist.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts/specialist naar de logopedist. Logopedie is direct toegankelijk. Als een cliënt zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een DTL-screening plaats. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist aan de hand van een vragenlijst of de hulpvraag van de cliënt een logopedische hulpvraag is of dat de klacht misschien samenhangt met andere klachten en/of ziektebeelden. Als dat het geval is, verwijzen we u toch eerst naar de huisarts. Deze zal beoordelen en adviseren wat het beste hulpverlenerstraject voor u zal zijn en of er mogelijk andere specialisten moeten worden geraadpleegd. Als het een logopedische hulpvraag betreft, kan de behandeling zonder verwijzing van een arts worden gestart. Voor de tarieven kunt u uw polis raadplegen.

Tarieven

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. Boven de 18 jaar dient u eerst aanspraak te maken op uw eigen risico. Voor de tarieven kunt u uw polis raadplegen. Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars in Nederland.

Verhindering

Kunt u uw afspraak met de logopedist niet nakomen dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren zodat we de kosten van de behandeling niet bij u in rekening hoeven te brengen.

Privacy

Een logopedist neemt soms ook kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen onze praktijk voor logopedie wordt met deze informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

Klachten

Heeft u klachten over een behandeling dan kunt u het best contact opnemen met uw behandelend logopedist zodat u samen bespreekt wat de (on)mogelijkheden zijn zodat er aan oplossingen kan worden gewerkt. U kunt klachten ook schriftelijk aan ons sturen middels een e-mail. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Signalering leerkrachten

Sinds de GGD geen jaarlijkse screening meer uitvoert onder 5-jarigen, hebben leerkrachten in de onderbouw er nog een taak bij gekregen. Om wat meer te weten te komen op welke facetten je moet letten en wat meer inzicht te krijgen in de meest vóórkomende spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij kinderen, kan Heleen van de Veerdonk in een z.g. bouwvergadering uitleg geven over waarom wél of juist waarom géén logopedie. Deze voorlichting is gratis en kan in samenspraak met het team worden vorm gegeven.

Logopediepraktijk Heeswijk

Presentatie en (zang) stem trainingen

Heleen van de Veerdonk geeft naast reguliere logopedie ook trainingen op het gebied van stem, zangstem en presentatietechniek. Hoe belangrijk kan het zijn om inzicht te hebben in je eigen presentatie? Wanneer je gaat solliciteren en je eerste indruk moet bepalend zijn of wanneer je een vakinhoudelijke presentatie gaat geven waarbij je alles weet over je vak maar te weinig over hoe je je toehoorders blijvend kunt boeien. Wat zijn de non-verbale triggers en de verbale issues? Interesse? Kijk voor meer informatie www.heleenvandeveerdonk.nl of stel je vraag op info@heleenvandeveerdonk.nl of bel 06-24827515.